alt

alt

alt

alt

 

alt

alt

Det anbefales å installere en buffertank i varmekretsen koblet til varmepumpen. Buffertanken øker vannvolumet i systemet og reduserer varmepumpestartene (varmepumpen vil gå med bedre effektivitet).Buffertanken reduserer også kvelningen av radiatorene. Tilstopping oppstår når varmepumpen går fra varmemodus til produksjon av husholdningsvann. Uten buffertank er endringene i varmevannstemperaturen (opp- og nedturer) i radiatorkretsen store på dette tidspunktet. Raske temperaturendringer fører til at radiatorene sprekker.

For en On-Off varmepumpe anbefales det å installere en lagertank V = 20 x varmepumpens varmekapasitet [liter] på varmekretsen.

Buffertank for varmepumper