VÄRME MED Spånskiva - spara pengar och atmosfär

Flis (blandved) med 20 % fukt:

Värmevärde 4 kWh/kg 
Energiinnehåll ca 0,9 MWh/m3
Bulkdensitet 200 kg/m3
1 ton = ca 5 m3

1 l eldningsolja = ca 2,4 kg flis

Årlig uppvärmningskostnad för flis:

Värmeförbrukningsstandarden för nya byggnader är 150 kWh/m². När effektiviteten hos en flispanna är
80 % då är den årliga förbrukningen av flis per kvadrat 150 / (900 × 0,8) = 0,2 m3/a

200 m2Den årliga förbrukningen av flis för denna byggnad är 0,2 × 200 = 40 m3/a
Flis kostar xx eur/m3

 

Pelletech MULTIAUTO flispannor 22, 35, 60 och 100 kW, priser från 15 000 eur + km

För mer information, se: www.pelletech.gr

alt

alt

alt

alt

Pelletech MULTIAUTO flispannor 22, 35, 60 och 100 kW, priser från 15 000 eur + km

För mer information, se: www.pelletech.gr

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pelletech IDRO flispannor 150, 200, 300 och 500 kW

För mer information, se: www.pelletech.gr

alt

alt

alt

alt

Pelletech IDRO flispannor 150, 200, 300 och 500 kW

För mer information, se: www.pelletech.gr

SPANPANNA, STOCKERPANNA, SPANPANNA, STOCKER BRÄNNARE, BIOFUEL BRÄNNARE, BILLIGASTE BRÄNSLE, FÖRNYBAR ENERGI