alt

alt

UNIVERSAALKATLAD kasutegur pelletiküttel  ca 90 %

Universaalkatlaga kasutatavad küttematerjalid:
- automaatselt: puidugraanul ehk pellet
- käsitsi laadimisega: puuhalud, kivisüsi, turba- ja puitbrikett jms.

LUK universaalkatla komplektidega saab kütmiseks kasutada kõikvõimalikku tahkekütet niiskussisaldusega kuni 35 %.

 

RAPLA METALL universaalkatlad 10-250 kW