Paisupaagid joogivee rajatistele


Kodusüsteemid kaotavad kümneid tuhandeid liitreid joogivett, kuna paisuvesi tilgub läbi ventiili ja paisutorustiku välja. Flamco Airfix A ja D membraanidega paisupaagid joogiveesüsteemidele hoiavad raiskamise ära. Airfixi paagid lasevad veel pidevalt läbi voolata, tekitades püsiva tsirkulatsiooni. See hoiab ära bakterikolooniate tekke.

alt

www.flamcogroup.com

Eelrõhk tuleb kasutuselevõtul seadistada 0,2  baari külmavee trassirõhust madalamaks. Kasutusevõtul veevaru liigub paaki juba külmas seisundis. Veevaru tagab vähest kulumist põhjustava töö. Soojendamine peab mahutama ka paisumismahu.

Näit: 200 l soojaveeboiler, trassirõhk 4,2 bar, siis paisupaak 18 l ja eelrõhk 4 bar.

Vähemalt kord kuue kuu jooksul tuleb kontrollida paisupaagi eelrõhku. Selleks tuleb paak hüdrauliliselt eraldada küttesüsteemist. Paisupaak lasta veest tühjaks ja seejärel manomeetriga kontrollida eelrõhku paagi õhupoolel. Küttesüsteem tuleb varustada kindlasti kaitseklapiga, mille avanemisrõhk ei tohi ületada paisupaagi ja soojaveeboileri lubatud töörõhku.

Paisupaagid tarbeveele